woensdag 11 januari 2017

Fietsenrek

Ik wil jullie het volgende niet onthouden, temeer het zowel bedroefend, als wel hilarisch is.

 Eind 2015 heb ik een fietsenrek aangeschaft voor achterop de camper, omdat ik klaar was met het hoog optillen van onze 25 kg zware elektrische fietsen. Het rek zit vast aan het chassis en is opklapbaar, voor het geval we zonder fietsen rijden.Fietensrek

Ieder jaar moet, ook onze camper, voor de APK keuring. Dit jaar echter wordt de camper afgekeurd. De reden: de aansluitstekker van de fietsendrager is dusdanig geoxideerd, dat sommige functies niet meer werken. De richtingaanwijzer doet het soms wel en soms niet, zo meldt de keuring meester en de remlichten haperen. Onze garagehouder John Douwes in Groningen haalt de stekker uitelkaar en reinigt deze van oxidatie. De camper wordt goedgekeurd en wij kunnen op pad.

Het geheel zit mij toch niet lekker, temeer er ook een draaiknop dusdanig verroest was dat ik deze niet meer los kreeg. Ik schrijf dan ook een brief aan de firma Memo Europe BV in Zoetermeer.

Op 28 september 2015 heb ik een Fietsdrager bij U gekocht en laten opsturen naar onze garage. Deze is op 5 oktober 2015 door Garage Douwes in Groningen gemonteerd. De camper is hierna onmiddellijk in de stalling gezet. Vanaf januari 2016 tot september 2016 is de camper gebruikt in Spanje
Vandaag 6 januari 2017 werd onze camper, tijdens de jaarlijkse APK keuring, afgekeurd.De reden; geoxideerde kabels van de door U geleverde Fietsdrager, waardoor de verlichting en richtingaanwijzers niet meer functioneren.  Met opzet schaffen wij de meer "degelijke" fietsdrager aan! Maar vandaag mag ik de "herstelkosten" van deze ondeugdelijke fietsdrager betalen. Ook een knop, om de fietsdrager vast te zetten, was geoxideerd en moest vervangen worden.
Uit bovenstaande kunt U opmaken dat ik zeer teleurgesteld ben in het door U geleverde product.
Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.

Per ommegaande ontvang ik het volgende antwoord terug:

Goedemorgen Mr. De Visser,

Hartelijk dank voor uw bericht en het doorgeven van uw klacht. Graag zou ik toch het onderscheid willen maken tussen de fietsendrager enerzijds en de kabelset anderzijds omdat dit twee van elkaar verschillende producten zijn. Naar ik van u goed begrijp is oxidatie opgetreden bij de bekabeling van de elektraset?

Dat oxidatie optreedt bij de bekabeling van de fietsendrager zelf vindt zelden plaats. Zou u mij daar wellicht nadere informatie over kunnen doen toekomen, eventueel vergezeld van foto's van waar deze oxidatie zich voordoet? Zo kunnen wij hierover een beter beeld vormen. Dat één van de draaiknoppen na anderhalf jaar roestig is geworden, is niet ondenkbaar noch geheel te voorkomen (denk aan regenval, vochtige lucht etc.). Hiervoor kunnen wij u een nieuwe, vervangende draaiknop voor toezenden.Graag horen wij nader van u, zodat we uw probleem waar mogelijk zouden kunnen verhelpen.

Om eerlijk te zijn moet ik de brief een aantal keer lezen voor ik het volgende antwoord kan formuleren.

Geachte heer Visser, (zo heet deze meneer echt)

Als ik U goed begrijp maakt U onderscheid tussen de fietsendrager en de daaraan gekoppelde stekker. Mijns inziens behoort de stekker onlosmakelijk bij de fietsendrager, immers, zonder deze functioneert het geheel niet naar behoren. Dat is ook de reden tot het afkeuren bij de APK keuring. Onze garage heeft de stekker, van de fietsendrager, uit elkaar moeten halen, heeft de draden gereinigd en weer moeten monteren. Voor alle duidelijkheid, dit betreft de stekker van de door U geleverde fietsendrager. U vraagt mij foto's te sturen van de oxidatie, echter, het euvel is immers hersteld en mijn garage maakt doorgaans geen  opnames van de door hem gedane reparaties en of onderhoud.
Dan de draaiknop. U stelt dat het "normaal" is dat een dergelijk onderdeel roestig wordt en wijt dit aan "regenval en vochtige lucht". Is het niet zo dat zoiets als een fietsendrager regelmatig in een vochtige omgeving wordt gebruikt, tenminste ik heb nergens kunnen lezen dat ik het gebruik moest beperken tot zonnig en droog weer.

Wel vraag ik uiteraard nog wel de nieuwe draaiknop op te sturen en nu maar hopen dat deze van een betere kwaliteit is.