donderdag 8 september 2016

Wommels 3

“Nog veel amusement toegewenst”, met deze woorden nemen vanmorgen onze Belgische buren, om half tien, afscheid van ons. Een uurtje daarvoor heeft hij een uitgebreide conversatie, pal onder ons raam, met een landgenoot. Dit in combinatie met een al tijden zoemende mug om mijn hoofd, maakt bij mij het humeur er niet beter op.

DSCN2392 (800x450)

Maar gelukkig word ik, na de koffie, op de fiets gesleept en verbetert mijn humeur per kilometer. We zijn nog niet eens zo ver weg, als ik aan de zijkant van het smalle pad langs de “Boalserter Feart” het volgende gedicht tegenkom.

Om Wommels hinne

ik hâld fan de hertstocht fan de Wâlden
it smûke fan in beamwâl op ‘t Heechsân
it stege fan de klaai leit my ek nei
blommen fekken kleuren yn ‘e Bjirmen
de slinger fan de Slachte troch it lân

mar sljocht bin ik op Spannum en Kûbaard
dy sealtektoer, sa’n âlde pastorije
it stompe en it spitske byinoar
om Wommels hinne lizze hert en aard

en ik dichtsje en dichtsje my in bân
al dy fersen wurde rûte en wei
dy’t ik begean wol dy’t ik ferstean wol
en yn ‘e fersen steane loft en lân

troch: Willem Abma DSCN2397 (450x800)

Deze en vele andere Friese gedichten begeleiden ons op een prachtige fietstocht, allemaal geplaatst op een bord langs de fietsroute.

DSCN2400 (800x450)

Schilderijtjeswaardig zijn deze doorkijkjes, wat nog eens versterkt wordt door het prachtige weer op deze 8e september. Edens, Hennaard, Rien, Lutkewierum, allemaal plekjes waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan en waar een oorverdovende rust heerst.

DSCN2404 (800x450) 

In Itens gaan we toch nog even op zoek naar het oude huis van Jikke en Mink. Met behulp van het geheugen van Ali en een overbuurman, lukt het ons 35 jaar terug in de tijd te gaan.

DSCN2390 (800x450)

Opeens ontdekt Ali de “Slachtedyk”. Dit is een bijna 42 kilometer lange slaperdijk (noodwaterkering) door de Friese streek Westergo. De dijk loopt tussen de dorpen Oosterbierum en Rauwerd. De dijk staat ondermeer bekend omdat, om de 4 jaar, de “Slachtemarathon” hier wordt gelopen. Wij fietsen er maar een klein stukje over.

Voor wie vindt dat de windmolens afbreuk doen aan het landschap, moet nog maar eens goed, of met andere ogen, kijken.