woensdag 21 augustus 2013

Zomer 2013 Dld 6

Maagdenburg

Vandaag op de fiets langs de Elbe richting Mittellandkanaal met zijn Hohenwarthe sluis.
De rit voert door de zgn. uiterwaarden van de Elbe waar op 18 juni jl. het water dit gehele gebied heeft overstroomt.
Bij een normale waterstand kunnen de boeren het land normaal gebruiken, maar als de waterstand dusdanig hoog wordt dienen ze het land te verlaten.

Op 18 juni was dat het geval met als gevolg dat de gehele oogst van Gerst en Tarwe verloren was. De hoogste stand van het water is goed te zien aan de, door het water, meegesleurde stro etc.
Werkelijk op alle bomen langs de Elbe hangen meegesleurde takken e.d.

Onderweg komen we prachtige gebouwen tegen, die niet meer in gebruik zijn.


                Een oude spoorbrug wordt nog als Industrieel erfgoed bewaard

en een oude pont wordt weer in ere hersteld en helemaal weer opgekalefaterd.

Op een gegeven moment kruist het Mittellandkanaal de Elbe via een Aquaduct.
Het kanaal is over de Elbe heen gebouwd, omdat het zomers lastig is de Elbe te bevaren vanwege het lage waterpeil. Met dit kanaal kan men een minimale diepgang garanderen van 2.50 m

De sluis in het Mittellandkanaal bij  Hohenwarthe heeft een verval van 20 m

                                 
                                     Het was een mooie tocht van ruim 40 km.