zondag 28 augustus 2022

Ditzum 4


Tevreden vrouwen zien er altijd mooier uit, onthoud dat mannen!

Maar laat ik beginnen met het door mijzelf opgeworpen probleem van de plaatsnamen, eindigend op "zum". Vannacht kreeg ik ineens een soort brainwave. Zo van: dat ik wel eens mis zou kunnen zitten. Want er zijn natuurlijk honderden plaatsen die eindigen op "um" in plaats van op zum.

Zo tel ik in de provincie Groningen negen plaatsnamen, die eindigen op 'um': Bedum, Stedum, Bierum, Ulrum, Farmsum, Winsum, Marum, Middelstum en Warffum. Terwijl in Friesland er veel meer zijn, die eindigen op 'um': Dokkum, Kollum, Sexbierum, Irnsum, Marrum, Wierum, Anjum, Mantgum, Winsum, Witmarsum, Britsum, Workum, Koudum, Tzum, Weidum, Bergum, Burum etcetera, etcetera
Daardoor wordt het iets simpeler zoeken en komt de betekenis sneller naar boven. Dus, lang leve het internet.

Plaatsnamen met als uitgang ~um betekenen:
of: een door water - sloot, geul, slenk - omsloten terrein. 
of: dorp, woonplaats van het oud-Friese 'hem'(om) ; ~um is de verkorte vorm daarvan.
of: het Duitse um = om, rond, bij iets behoren betekend.

Ik kan weer slapen!

Zo rond vijf uur speelt zich het bovenstaande beeld af. Allen die vandaag zijn aangekomen of willen verlengen, melden zich bij het "stuurhuis" van de camperplek. Het duurt allemaal even, want alles gebeurt op z'n Ost-Fries en dus met de hand en vooral heel rustig.

Het is druk op de CP (camperplaats) en dat heeft zo zijn gevolgen, want veel mensen betekent veel poepers en soms is dat voor de beerput iets teveel. Er is, ten behoeven van de ontluchting, al een pijp in de put geschoven, maar ondanks de "blub blub" geluiden zakt het poeppeil niet echt. Maar er is hulp onderweg van een plaatselijk boer, die met twee giertanks de boel gaat leegzuigen.

Tot die tijd legen de CP bewoners hun poepdoos maar op de plek van de "Grauwasserentsorgung"

Terug naar de eerste foto, hier zit Hoofd-route een volgende stopplaats te bedenken, die dan in overleg met de Posse naar voren kan worden gebracht. Het wordt...... Greetsiel, eindigend op siel, dus er is een sluizencomplex.